realizacja projektów

elektrycznych i teletechnicznych

Kontakt

NHZ Elektro Sp. z o.o.

ul. Ciasna 2
80-111 Gdańsk

tel. (48 58) 345 59 20
fax. (48 58) 345 59 29

biuro@nhz.com.pl
www.nhz.com.pl

NIP: 957-09-89-923

REGON: 220564293

KRS: 0000303842
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 50 000 zł